Sähköpalvelu
Martti Kauppinen

Lepomäenkuja 13
59100 Parikkala
Puh. 050-3099220

martti.kauppinen@luukku.com 

www.sahkopalvelukauppinen.fi


 

Olen Sähkötarkastusyhdistyksen jäsen sekä Turvallisuus-ja Kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttama
tarkastaja VTS 022.
 

  

Kiinteistön sähköasennukset ja sähkölaitteet vaativat huoltoa ja kunnossapitoa kuten muukin kiinteistötekniikka. Säännöllisillä määräaikaistarkastuksilla varmistetaan laitteistojen turvallinen ja häiriötön toiminta. Sähkölaitteiston käytössä on noudatettava sähköturvallisuuslakia 1135/2016 sekä sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. Lakisääteinen velvoite huolehtia asiasta kuuluu kiinteistön tai rakennuksen haltijalle, yleensä sen omistajalle. 

Uusi sähköturvallisuuslaki 1135/2016  tuli voimaan 1.1.2017 jonka mukaan sähkölaitteistotarkastukset, huolto ja kunnossapito, tulee suorittaa.

Varmennustarkastukset ja säännölliset määräaikaistarkastukset varmistavat  kiinteistön palo- ja sähköturvallisuuden  koko laitteiston elinkaaren ajan. Vakuutusyhtiöt ovat edellyttäneet sähkötarkastusten suorittamista ajallaan vakuutuskorvausten ehtona.

Olen sähköinsinööri ja Turvallisuus - ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttama tarkastaja, minulla on yli 30 vuoden kokemus sähkö - ja  paloturvallisuuteen liittyvistä asioista.  Energiankäyttö-, lämmitys-tapojen valinta ja sähkökauppaan liittyvät asiat ovat vahvoja osaamisalueita.

Tarjoan palveluita koko Suomen alueelle kilpailukykyiseen hintaan.
Pyydä tarjous oheisista palveluista, tarjoushinta koostuu kohteen vaativuuden, matkakulujen ja työhön käytetyn ajan mukaan.
 

SÄHKÖ- JA PALOTURVALLISUUSPALVELUT
   
Käyttöönottotarkastukset
*  Sähköurakoitsija tekee valmistuville sähkölaitteistoille ja muutos- ja laajennustöille käyttöönottotarkastuksen.
   
Varmennustarkastukset
*  Lakisääteinen varmennustarkastus tehdään valmistuville sähkölaitteistoille sekä muutos- ja laajennustöille kun pääsulake tai kohteen noususulake on suurempi kuin 3x35 A.

*  Pienemmille kiinteistöille, kuten omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot on suositeltavaa tehdä varmennustarkastus.
   
Määräaikaistarkastukset

·        *   Lakisääteinen sähkölaitteiston määräaikaistarkastus on tehtävä yli 3x35 A sulakkeilla oleviin liike-, toimisto-, teollisuus-, maatalous-, ym. vastaaviin kohteisiin.

*  Sähkölaitteistot on jaettu kohteen vaativuuden mukaan laitteistoluokkiin 3, 2 ja 1. Luokassa 3 tarkastusväli on 5 vuotta ja luokissa 2 ja 1 tarkastusväli 10 vuotta.

*  Määräaikaistarkastus on suositeltavaa tehdä myös pienempiin kohteisiin, kuten omakotitalot, maatilat, teollisuushallit ja vapaa-ajan asunnot, vaikka laki ei sitä vaatisikaan.  Näissä kohteissa tarkastus on suositeltavaa etenkin omistajanvaihdoksen yhteydessä.
            

   
Turvallisuustarkastukset
*  Vapaaehtoinen sähkölaitteiston turvallisuustarkastus voidaan tehdä milloin tahansa kun halutaan varmistaa laitteiston sähkö- ja paloturvallisuus.

*  Turvallisuustarkastus voidaan tehdä esim. kerrostalon osakehuoneistossa, vapaa-ajan asunnossa tai omakotitalossa.
   
  LÄMPÖKAMERAKUVAUKSET
   
  *  Säännöllisillä lämpökamerakuvauksilla voidaan vähentää sähköasennuksista alkavia tulipaloja ja laitteiden vikaantumisesta aiheutuneita sähkökatkoksia.  Sähkökeskuksissa löystyneet liitokset ja vioittuneet komponentit paljastuvat ennen mahdollista vahinkoa ja sähköpaloa.

*  Vastaavasti rakennuksissa lämpökamerakuvaus paljastaa lämpövuotokohdat koskematta tai purkamatta rakenteita.
   

  Ota yhteys kun tarvitset näitä palveluja!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämpökameran kuvassa jakokeskuksen kontaktoriosa